Nikogo nie trzeba przekonywać, że projekty domów z kosztorysem są niezbędne inwestorom. To koszt kilkuset złotych, a wiele ułatwia. Kosztorysy można nabyć nawet z gotowym projektem z katalogu.

Do czego jest potrzebny kosztorys?

Nawet orientacyjne obliczenie kosztów budowy domu znacznie ułatwia cały proces inwestycyjny:

  • umożliwia wybór projektu domu, którego budowa odpowiada możliwościom finansowym inwestora,
  • pozwala planować wydatki, bo wiadome są koszty poszczególnych etapów budowy (stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan developerski),
  • umożliwia poznanie cen ogólnopolskich, porównanie tych cen z tymi z okolicznych sklepów czy hurtowni i wreszcie wybranie sklepu z niewygórowanymi cenami,
  • zapoznaje z orientacyjnymi kosztami robocizny, co ułatwia negocjacje płacowe z ekipą budowlaną.

Co zawiera kosztorys budowlany?

Kosztorys – stan surowy otwarty zawiera:

  • szacunkowy koszt budowy domu począwszy od prac ziemnych i fundamentowych, poprzez budowę ścian nośnych i kominów, stropu, schodów wewnętrznych, do pokrycia dachu i robót blacharskich.

Kosztorys – stan surowy zamknięty zawiera:

  • szacunkowe koszty począwszy od stanu surowego zamkniętego, czyli: koszty stolarki okiennej i drzwiowej, koszty ocieplenia i elewacji, koszty wykończenia tarasów i schodów zewnętrznych.

Kosztorys – stan developerski:

  • obejmuje koszty ścianek działowych, parapetów, wylewek betonowych na podłodze, tynków na ścianach, ocieplenie poddasza, ponadto koszty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji grzewczej.

Takie kosztorysy inwestorskie są wykonywane na potrzeby konkretnego projektu. Podawane są uśrednione ceny materiałów i robocizny.

Co to jest kosztorys ślepy?

Kosztorys ślepy różni się tym od kosztorysu inwestorskiego, że obejmuje tylko wykaz poszczególnych robót oraz zestaw materiałów budowlanych. Nie podaje natomiast cen. Przydaje się do prowadzenia rozmów z przyszłym wykonawca inwestycji, który znając rodzaj i zakres robót przyjmuje ofertę budowy lub nie.